Boeken van Harry Mulisch

Harry Mulisch boeken moet iedereen gelezen hebben. Ongetwijfeld is De aanslag (1982) een van de bekendste boeken van Harry Mulisch. Wie heeft het niet moeten lezen toen we nog op de schoolbanken zaten?

Het oeuvre van de pas overleden auteur bevat natuurlijk veel meer dan enkel De aanslag. Woorden die vaak opklinken om zijn werk te beschrijven zijn 'magie' en 'mythe'. Niet zelden graaft Harry Mulisch naar diepere zieleroerselen die - zonder ooit platvloers te zijn - iedereen kunnen beroeren.

In Zielespiegel beschrijft Mulisch bv. kunstwerken die zijn ziel reflecteren. Dit deed hij naar aanleiding van een tentoonstelling die hij cureerde in het Stedelijk Museum van Amsterdam. Ook de diepten van de liefde kent voor hem geen geheimen, zelfs niet tussen dezelfden sexen, zo bewijst de roman Twee vrouwen uit 1975.

Pronkstuk in zijn oeuvre is ongetwijfeld De ontdekking van de hemel in 2007 uitverkozen tot het beste Nederlandse boek en waar eerder ook een engelstalige verfilming (2001) van verscheen. In dit boek voert Harry Mulisch een engel op die van God de opdracht krijgt de stenen tafelen met de 10 geboden terug naar de hemel te halen. Hiermee wil God vermijden dat de hemel ontdekt wordt.

Doorheen de jaren zeventig verschenen ook boeken met filosofische en psychologische diepgang. Harry Mulisch zal ook herinnerd worden om zijn studies (lees: Het seksuele bolwerk uit 1973 over een bizarre Oostenrijkse psychoanalist), zijn poëzie (lees: De Gedichten 1974-1983) en zijn theaterstukken.

Doorzoek alle boeken van Harry Mulisch bij Azur/Proxis.


Categorie :